Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • Pekiştirme Sıfatı Örnekleri :
 • Bağlantılı Yazılar

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Yamyassı bir burun... Koskocaman bir kulak... Kapkara bir ten... Yemyeşil iki göz... vs gibi örneklere bakara pekiştirme sıfatlarının görevinin sıfatları pekiştirmek olduğunu kolayca anlayabiliriz.

  Sıfatlar başka şekillerde de pekiştirilirler. Bunlar sırasıyla:

  a) İkilem dedğimiz aynı sıfatın tekrar edilmesi yoluyla:
  uzun uzun kavaklar, tatlı tatlı bakışlar, iri iri taşlar, kara kara gözler, büyük büyük binalar, geniş geniş yollar...

  b) Tekrar edilen sıfatların arasına "mı" getirilerilerek yapılarn pekiştirme;
  tatlı mı tatlı nar, güzel mi güzel çiçekler, kara mı kara gözler, beyaz mı beyaz gömlekler, uzun mu uzun kollar...

  c) Bazı isimler tekrar edilerek sıfat olarak pekiştirilmiş biçimde kullanılırlar:
  dilim dilim karpuz, sıra sıra kamyonlar, avuç avuç para, sepet sepet üzüm, sürü sürü koyunlar...

  d) Birbirine anlam bakımından yakın olan ve uygun getirilen kelimelerle yapılan pekiştirme:
  açık saçık söz, kırık dökük eşya, anlı şanlı paşa, eğri büğrü yazı

  NOT: Sıfatlar cümlede yüklemin anlamını tamamladıkları zaman ZARF TÜMLECİ olurlar. Böylece bu sıfatlar, zarf tümleci olarak isimlendirilirler.

  Adam, kıpkırmızı oldu.

  Rüzgar tatlı tatlı esiyordu.

  Bazıları abuk sabuk konuşuyor.

  Cümlelerde koyu yazılmış kelimeler, pekiştirme sıfatları gibi gözükmelerine rağmen, cümlede zarf görevini üstlenmişlerdir.

  Pekiştirme Sıfatı Örnekleri :


  Niteledikleri adın anlamlarını güçlendiren, pekiştiren sıfatlardır.

  ÖRNEK

  Pespembe güller,

  yeşil yeşil gözler,

  kırık dökük masa...

  Pekiştirme sıfatları şu şekillerde yapılır:

  a- Sıfat olan sözcüğün ilk sesli harfine kadar olankısım alınır, "m / p / r / s" sessizlerinden biri getirilir.Oluşan bu ses grubu önek olarak sözcüğün başınaeklenerek yapılan pekiştirmeler.

  ÖRNEK

  temiz bir kilim-ter-temiz bir kilim

  mavi gökyüzü-mas-mavi gökyüzü

  sıcak çay-sım-sıcak çay

  ince yol -ip-ince yol

  UYARI 1: Türkçede, ister yapım ister çekim eki olsun, ekler sözcüğün sonuna ulanır. Sadece bu ör­nekte önek sözkonusudur.UYARI 2: Pekiştirme sözcüklerinin bazılarında pekiş­tirme ekiyle sözcük arasına bir ünlü harf ya da (-il) hecesi girebilir.

  ÖRNEK

  Sağlam adam — sap-a-sağlam adam

  Çıplak kadın — çır-ıl-çıplak kadın

  b- Sıfat olan sözcüğün yinelenmesi yoluyla yapılan pekiştirmeler.

  ÖRNEK

  küçük küçük arabalar

  mavi mavi gözler

  arı sarı saçlar

  c- Yinelenen sıfatların ilkine "mı, mi, mu, mü" soru edatı eklenerek yapılan pekiştirmeler.

  ÖRNEK

  güzel mi güzel bir yemek

  sağlam mı sağlam ayakkabı

  çalışkan mı çalışkan öğrenci

  d- Yakın anlamlı sözcüklerin yinelenişiyle yapılan pe­kiştirmeler.

  ÖRNEK

  yalan yanlış bilgiler

  kırık dökük eşya

  e- Bir anlamlı, bir anlamsız sözcükle yapılan pekiştir­meler.

  ÖRNEK

  yarım yamalak bilgi,

  eğri büğrü yol

  f- iki anlamsız sözcükle yapılan pekiştirmeler.

  ÖRNEK

  abuk sabuk düşünce

  süklüm püklüm çocuk

  En Çok Okunanlar

  06 | Sıfat Sıfat
  13 | Panel Panel
  17 | Zamir Zamir